Fietsen en wandelen in de Achterhoek

Fietsen en wandelen in de Achterhoek

Laren (TOP 't Langenbaergh)

Adres
Deventerweg 1, Laren.

Informatie
Hotel 't Langenbaergh, 0573 - 401209.

Aantal routes
4 fietsroutes, 1 ruiterroute, 2 skeelerroutes, 2 wandelroutes, 1 kinderfietsroute.

Waardevol Cultuurlandschap 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een tiental streken in Nederland de status van Waardevol Cultuurlandschap verleend. Deze streken zijn van grote natuurlijke en landschappelijke waarde en vormen een dorado voor wandelaars, fietsers, ruiters, kortom iedereen die van het buitenleven houdt. De Achterhoek kent twee Waardevolle Cultuurlandschappen: De Graafschap en Winterswijk.

De Graafschap
Het Graafschap Zutphen was in vroeger tijden een van de kwartieren van het hertogdom Gelre. De stad Zutphen was het bestuurlijk centrum; het grondgebied omvatte de streek ten oosten van de IJssel. Tegenwoordig wordt de naam Achterhoek gebruikt voor de totale streek, met de naam De Graafschap wordt het gebied tussen Zutphen, Vorden en Lochem aangeduid.
Landschappelijk is het Graafschapsgebied zeer gevarieerd. Centraal ligt het Grote Veld, een uitgestrekt bosgebied met heide en vennetjes. Eromheen akkers en weilanden, resultaat van eeuwenlange landbewerking. Dit coulisselandschap, een afwisseling van bosgebieden, houtwallen, beken en boomgroepen is kenmerkend voor dit Waardevolle Cultuurlandschap.
Verspreid in de streek liggen verschillende kastelen, waarvan de gemeente Vorden er negen binnen de gemeentegrenzen heeft.

Laren
Even buiten Laren ligt Huis Verwolde, een historisch landhuis uit 1776. In 1926 werd het huis uitgebreid. Het huis is 200 jaar lang door diverse generaties van dezelfde familie bewoond geweest. In 1977 werd het huis met de omringende tuinen overgedragen aan de Stichting “Vrienden der Geldersche Kasteelen”. Deze stichting heeft zowel het huis als de tuin geheel in oude luister hersteld. Door deskundige gidsen wordt men rondgeleid langs diverse vertrekken in het landhuis. De rondleiding eindigt in de voormalige kasteelkeuken.
In het omringende natuurgebied staat de “dikke boom”, een eik met een stamomvang van 7,5 meter. 
Daarnaast is Laren bekend vanwege de Achterhoekse Fietsvierdaagse, deze heeft ieder jaar plaats in augustus. De eerste fietsdag valt altijd op de eerste dinsdag in augustus. 

Fietsroutes

  • Landgoederenroute (25 of 35 km). De route leidt langs een vijftal landhuizen, waaronder Ampsen en Verwolde. Verder loopt de fietstocht een stuk parallel aan het Twentekanaal en leidt door het Klein Dochterenseveld.
  • Graafschaproute Oost (52 km). De route gaat langs verschillende kastelen, “witte wieven” en door uitgestrekte bossen.
  • Kastelenfietsroute Oost-Gelderland (350 km). De route verbindt de kastelen en landhuizen die de Achterhoek rijk is. Bovendien gaat de route langs veel kerken en molens.


Wandelroutes

  • Graafschapspad (LAW 8) (116 km). Een historische ontdekkingstocht over eeuwenoude paden langs kastelen en landgoederen. 
  • Pieterpad (LAW 9) (480 km). Het pad verbindt het noordelijke Pieterburen met de zuidelijke St. Pietersberg.


Ruiterroutes

  • Vorden-Laren (Graafschaproute 1) (38 km). De route gaat langs landgoed “Verwolde” in Laren en over het Grote Veld.


Skate-en skeelerroutes

  • Harfsense Enkroute (13,7 km). Deze route is te bereiken via een verbindingsroute van 4 ½ km. De route zelf voert door het buitengebied tussen Almen en Harfsen
  • Heksenroute (32,6 km). De route voert naar Lochem, langs het dorpje Zwiep met z’n “Witte Wieven” en rondom de Lochemer- en Kale Berg, twee stuwwallen uit de ijstijden. Via de buurtschappen Klein- en Groot Dochteren terug naar Almen.

Open de interactieve kaart en bekijk direct alle mogelijkheden op uw reisbestemming in de Achterhoek!